CiCaGolf - Reglament - Modalitats

Individual:

Individual:

Cada jugador juga amb el seu handicap de joc corregit.

Individual

Taula de baixades de handicap en individual:

CATEGORIA de 37 a 40 punts de 41 a 45 punts més de 45 punts
1a Cat. 0,10,10,1
2a Cat. 0,20,31,0
3a Cat. 0,30,51,0
4a Cat. 0,40,71,0
5a Cat. 0,50,91,0
6a Cat. 1,01,01,0

Taula de pujades de handicap en individual:

CATEGORIA Zona neutre Pujada
1a Cat. 35-360,1
2a Cat. 34-360,1
3a Cat. 33-360,1
4a Cat. 32-360,1
5a Cat. --
6a Cat. --

Ocultar

Fourball:

Fourball:

En la modalitat Fourball cada jugador que forma una parella juga la seva pròpia bola, puntuant el millor resultat net dels dos a cada forat.

Cada jugador de la parella, juga amb el 90% del seu handicap de joc corregit, adjudicant-se els punts a cada forat segons el "barem local de handicaps".

Fourball

Taula de baixades de handicap per la modalitat Fourball:

CATEGORIA -6-7-8-9-10-11-12-13 -14-15-16-17-18-19-20-21-22
1a Cat. - 0,10,10,10,10,1 0,20,20,20,20,2 0,30,30,30,30,3 0,4
2a Cat. - 0,20,20,20,2 0,40,40,40,4 0,60,60,60,6 0,80,80,80,8
3a Cat. - 0,30,30,3 0,60,60,6 0,90,90,9 1,21,21,2 1,51,51,5 1,8
4a Cat. - 0,40,4 0,80,8 1,21,2 1,61,6 2,02,0 2,42,4 2,82,8 3,23,2
5a Cat. 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5

Taula de pujades de handicap per la modalitat Fourball:

CATEGORIA Zona neutre Pujada
1a Cat. 34-420,1
2a Cat. 33-420,1
3a Cat. 31-420,1
4a Cat. 29-420,1
5a Cat. -42-

Ocultar

Scramble:

Scramble:

En la modalitat Scramble cada jugador surt amb la seva pròpia bola. Pel següent cop es tria la bola més convenient de les que s'han jugat. Des d'aquest punt, tornen a jugar els dos jugadors i així successivament fins acabar el forat. El número de cops, per cada forat, serà el de la primera bola que entri en el forat.

Si la bola està en el carrer, els dos jugadors faran el següent cop col·locant la bola, no més lluny d'una tarja, sense acostar-se al forat, del lloc on estava la bola triada. Si la bola triada està en el rought o en un obstacle, aquesta es jugarà com està, dropant l'altra bola en el punt més proper d'on estava l'altra, sense perjudicar-se per la petjada del cop acabat de jugar pel company. Si la bola està en un bunker, la segona bola ha de ser col·locada en un lloc el més a prop possible d'on ha jugat el company, sense guanyar distància. És pot arreglar el bunker abans de col·locar aquesta segona bola.

Jugar abans o després la bola escollida es opció lliure de l'equip, però quant aquesta està en el rought o en un obstacle, no podrà ser moguda.

El handicap de joc de l'equip serà el 30% de la suma dels handicaps de joc corregits de cada jugador.

Scramble

A la modalitat Scramble no hi han pujades ni baixades de handicap.

Ocultar

Greensome Chapman:

Greensome Chapman:

En la modalitat Greensome Chapman cada jugador executa el seu cop de sortida i juga després el segon cop amb la bola del company, per continuar el joc amb una de les dues boles lliurement escollida, alternant els cops.

El handicap de joc de la parella serà la suma del resultat de dividir per 2 el handicap de joc corregit més baix i per 3 el handicap de joc corregit més alt.

Greensome Chapman

A la modalitat Greensome Chapman no hi han pujades ni baixades de handicap.

Ocultar

Copa Canadà:

Copa Canadà:

En la modalitat Canadà Cup cada jugador que forma la parella juga amb la seva pròpia bola, sent el resultat de la parella, a cada forat, la suma dels resultats de cadascun del jugadors que la formen.

Cada jugador juga amb el seu handicap de joc corregit. Les baixades de handicap es faran igual que en les competicions individuals.

Copa Canadà

Taula de baixades de handicap per la modalitat Canada Cup:

CATEGORIA de 37 a 40 punts de 41 a 45 punts més de 45 punts
1a Cat. 0,10,10,1
2a Cat. 0,20,31,0
3a Cat. 0,30,51,0
4a Cat. 0,40,71,0
5a Cat. 0,50,91,0
6a Cat. 111

Taula de pujades de handicap per la modalitat Canada Cup:

CATEGORIA Zona neutre Pujada
1a Cat. 35-360,1
2a Cat. 34-360,1
3a Cat. 33-360,1
4a Cat. 32-360,1
5a Cat. --
6a Cat. --

Ocultar

Foursome:

Foursome:

En la modalitat Foursome cada parella juga una sola bola, alternant els dos jugadors que la formen les sortides i els cops.

El handicap de joc de l'equip serà la semisuma dels handicaps de joc corregits de cada jugador.

Foursome

A la modalitat Foursome no hi han pujades ni baixades de handicap.

Ocultar

Greensome:

Greensome:

En la modalitat Greensome cada jugador que forma la parella surt amb la seva pròpia bola, en cadascun dels 18 forats, continuant el joc amb una de les dues boles escollides lliurement per la parella, alternant posteriorment els cops fins acabar el forat.

El handicap de joc de l'equip serà els resultats de dividir per deu la suma que resulta de multiplicar per cinc el handicap de joc corregit més baix i per tres el handicap de joc corregit més alt.

Greensome

A la modalitat Greensome no hi han pujades ni baixades de handicap.

Ocultar

Escull una opció

  • CiCaGolf Individual
  • CiCaGolf Parelles
  • Medal Tour
  • CiCaEstiu
  • Modalitats

Patrocinadors