Individual - Reglament2024

Descarregar en format PDF

Sistema de competició en el CiCaGolf Individual:

Sistema de competició en el CiCaGolf Individual:

Hi ha quatre categories handicap:

 • Handicap inferior: fins a 12,4
 • Handicap mig: de 12,5 a 18,4
 • Handicap superior: a partir de 18,5
 • Fidelitat (tots els handicaps)

Totes les proves es disputaran amb el sistema de puntuació Stableford. Es jugarà amb el 100% del handicap, tot i que el handicap de joc està limitat a 26,4 pels senyors i a 36 per a les senyores. El circuit consta de dotze proves. Per a la classificació final de cada categoria handicap comptaran els vuit millors resultats, excepte per a la classificació Fidelitat on comptaran tots dotze.

Ocultar

Inscripcions:

Inscripcions

Els preus de la inscripció són de 70€ divendres i de 75€ caps de setmana i festius.En el camp de Camiral Golf i al Golf Fontanals, el preu serà de 90€. Hi haurà un descompte de 5€ a les inscripcions pagades com a màxim 48 hores abans de la prova, excepte en el camp de Camiral Golf i Golf Fontanals (consultar amb l’organització per la forma de fer aquest pagament).

Ocultar

Final CiCaGolf:

Final CiCaGolf:

El dissabte 23 de novembre de 2024 es disputarà la Final CiCaGolf. La prova es disputarà en les modalitats Individual Stableford Handicap i també Parelles Fourball Stableford Handicap. Els guanyadors Handicap (tant Individual com de Parelles) obtindran una estada de quatre dies a El Saler (Valencia). La participació a aquesta prova estarà limitada als jugadors classificats. Estaran classificats tots els jugadors que han disputat un mínim de 8 proves entre els circuits CiCaGolf i CiCaEstiu.

Els jugadors classificats per a la Final CiCaGolf podran jugar-la en Individual o en Parelles, independentment de la modalitat jugada durant el circuit. Es permetrà que juguin parelles amb un sol jugador classificat per a la Final. En cas de guanyar una d'aquestes parelles, el premi del jugador no classificat passarà a la següent parella classificada (mitja estada per a cadascú). Si aquesta parella també fos una d'aquestes, l'estada serà pel jugador classificat.

Ocultar

Normes generals en tots els torneigs CiCaGolf:

Normes generals en tots els torneigs CiCaGolf:

Els jugadors inscrits a les proves organitzades per CiCaGolf, autoritzen la publicació de fotos a la web del circuit o altres mitjans que CiCaGolf consideri adequats, sempre amb fins purament comercials i/o de difusió.

Com a regla local a totes les proves del CiCaGolf Individual, es permet utilitzar aparells de medició de distància. Es col•loca bola en el carrer en totes les proves del circuit. Les regles locals seran les permanents de la Federació Catalana de Golf.

Qualsevol aspecte no contemplat en aquest reglament, serà estudiat i resolt pel Comitè de Competició i comunicat adequadament pels mitjans habituals de CiCaGolf.

Ocultar

Premis a cada camp:

Premis a cada camp:

CiCaGolf ha ideat un atractiu sistema per tal que els jugadors puguin aconseguir obsequis en funció dels resultats aconseguits a cada forat, als premis especials, etc. Els jugadors poden acumular punts a totes les proves del circuit CiCaGolf (Individual i Parelles). La puntuació dependrà si juga en Individual o en Parelles.

Pel que fa als campionats Individuals:

El guanyador handicap de cada categoria a cada camp obtindrà 12 punts CiCa.

 • Premis al millor resultat brut en tots els forats del camp. Aquests guanyadors obtindran 12 Punts CiCa. A cada camp, si un jugador obté el millor resultat brut en més d'un forat, guanyarà premi en el forat amb el handicap més alt, agafant com a guanyador de l'altre forat al segon classificat, i així successivament. En cas d’empat en el resultat brut d’un forat, guanyarà el jugador amb el handicap més alt. El resultat màxim per ser guanyador d’un forat és el par.
 • A més, els jugadors poden guanyar Punts CiCa segons el següent barem:
  • 4 punts per Birdie aconseguit.
  • 12 punts per Eagle aconseguit.
  • 48 punts per Albatros aconseguit.
  • 6 punts pel guanyador de cada aproximació a par 3.
  • 6 punts pel guanyador del premi de drive més llarg (masculí i femení).
 • El primer jugador que faci un Hole in One durant la temporada 2024 guanyarà un Carro de golf elèctric CarryGolf.


Hi haurà una llista d'obsequis amb els Punts Cica necessaris per a guanyar-los. Els jugadors podran bescanviar els seus punts en qualsevol moment de la temporada abans del 23 de novembre, dia de la Final CiCaGolf 2024. No es poden acumular punts entre diferents jugadors.

Hi haurà tres premis especials d'un valor mínim de 500€ per als tres jugadors que aconsegueixin més punts CiCa a final de temporada. Aquests jugadors escolliranels premis per ordre de més a menys punts. Aquests regals seran a canvi de tots els seus punts CiCa aconseguits durant el 2024. En cas d'empat entre dos o més jugadors, guanyarà el jugador que tenia el handicap més baix en la primera prova disputada.

Ocultar

Premis finals del circuit en el CiCaGolf Individual:

Premis finals del circuit en el CiCaGolf Individual:

 • 5 estades de quatre dies a El Saler (Valencia). Aquestes estades seran pels guanyadors de cada categoria final Handicap (3 guanyadors), i pel guanyador de la classificació final Fidelitat. La cinquena estada serà pel guanyador Handicap de la Final CiCaGolf (23 de novembre).
 • 3 espatlles Gran Reserva Batallé El único. Aquestes espatlles seran pels segons classificats de cada categoria final Handicap.

Ocultar

Guanyadors múltiples en el CiCaGolf Individual:

Guanyadors múltiples en el CiCaGolf Individual:

 • A efectes de guanyadors múltiples en diferents categories, l'ordre d'elecció serà la dels millors classificats Handicap (les tres categories) i després Fidelitat.
 • Si un dels guanyadors de la Final CiCaGolf tenia el premi d'una espatlla per una altra classificació, el premi de l'espatlla passarà al següent d'aquella classificació.

Ocultar

Desempats en el CiCaGolf Individual:

Desempats en el CiCaGolf Individual:

 • En cas d’empat final en la classificació d’una prova o classificació final, guanyarà el jugador amb el handicap més baix. Per establir el handicap del jugador en una classificació final, s’agafarà el handicap de la primera prova disputada.

Ocultar

Patrocinadors